1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego www.bisset.pl, jest Mirosław Minkina prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „MR” Mirosław Minkina z siedzibą przy Al. Korfantego 125a, 40-157 Katowice, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców CEIDG, NIP: 641 001 11 82, REGON: 273288021, adres poczty elektronicznej mr-bisset@post.pl zwany dalej "Administratorem" i będący jednocześnie Sprzedawcą - Usługodawcą.
 2. Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Dane osobowe Usługobiorców serwisu znajdujące się w formularzach rejestracyjnych przetwarzane będą przez Administratora wyłącznie w celach:
  • realizacji usług świadczonych w serwisie,
  • marketingu bezpośredniego i usług serwisu oraz firmy,
  • rejestracji w Sklepie,
  • składania i realizacji zamówienia,
  • doręczenia zrealizowanego zamówienia Usługobiorcy – dostarczenie firmie kurierskiej danych osobowych Usługobiorcy niezbędnych do dostawy zrealizowanego zamówienia,
  • publikacji treści,
  • realizacji usług świadczonych w Sklepie.
 4. Administrator nie sprzedaje, nie użycza, nie przekazuje danych osobowych Usługobiorców innym osobom lub instytucjom, bez zgody Usługobiorców. Przetwarzane przez Administratora dane osobowe Usługobiorcy serwisu mogą zostać udostępnione uprawnionym organom państwa na ich żądanie na podstawie obowiązujących przepisów, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:
  • imię i nazwisko, nazwa firmy,
  • adres (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto),
  • numer telefonu,
  • adres e-mail,
  • informacje o parametrach połączenia Usługobiorcy (stronę internetową, z której Usługobiorca wchodzi na stronę Administratora; adres IP, datę i czas dostępu; przesłaną ilość danych; informacje na temat używanej przeglądarki i systemu operacyjnego). Informacje te służą administrowaniu serwisu, analizie statystyki odwiedzin, rozpoznawaniu i rozwiązywaniu problemów serwisu, analizowaniu bezpieczeństwa serwisu. Informacje dotyczące IP Usługobiorców mogą zostać przekazane uprawnionym organom państwa, na ich żądanie na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, na podstawie obowiązujących przepisów lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.
 5. Dane osobowe Usługobiorców, zbierane są przez Administratora:
  • w celu rejestracji w Sklepie (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania/siedziby, nr telefonu, adres e-mail);
  • w celu złożenia i realizacji zamówienia (imię i nazwisko lub nazwa firmy, NIP firmy, REGON firmy, adres zamieszkana/siedziby, nr telefonu, adres e-mail);
  • w celu doręczenia Klientowi - Usługobiorcy zrealizowanego zamówienia przez Sklep – przekazanie firmie kurierskiej danych osobowych niezbędnych do realizacji dostawy złożonego i przyjętego do realizacji zamówienia Klienta - Usługobiorcy;
  • w celu wystawienia faktury VAT poświadczającej wykonanie umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Sklepem a Klientem-Usługobiorcą;
  • przy wyrażeniu chęci Usługobiorcy na korzystanie z usługi Newsletter (adres e-mail);
  • w celu prowadzenia i funkcjonowania serwisu internetowego, w tym zbieranych danych automatycznie w toku wizyt w serwisie;
  • w celu prowadzenia marketingu Administratora.
 6. Korzystanie z serwisu, zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu lub zawieranie umów dotyczących zamieszczenia ogłoszenia na ww. serwisie, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Każdy, kto podał swoje dane Usługodawcy może zwrócić się o uzyskanie do nich wglądu, o ich poprawienie, uaktualnienie, sprostowanie, czasowe lub stałe wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcie. Każdy ma prawo do nieodpłatnego wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych. Każdy ma prawo do złożenia skargi organowi nadzorczemu. W Polsce organem nadzorczym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)
 7. Przed zawarciem umów o świadczenie usług drogą elektroniczną dostępnych za pośrednictwem serwisu przyszły Usługobiorca jest informowany o konieczności zaznajomienia się i akceptacji Regulaminu.
 8. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 6 i 7 można korzystać poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: mr-bisset@post.pl

CIASTECZKA COOKIES

 1. Pliki ciasteczka (ang. Cookies) są plikami, zapisywanymi i przechowywanymi na komputerze Usługobiorcy, tablecie lub smartfonie, lub innym urządzeniu służącym do korzystania z Internetu podczas odwiedzania sklepu internetowego Administratora, lecz i również innych stron internetowych. Informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach sklepu internetowego.
 2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu Usługobiorcy serwisu pliki cookies oraz mającym dostęp do nich jest Administrator Mirosław Minkina prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „MR” Mirosław Minkina z siedzibą przy Al. Korfantego 125a, 40-157 Katowice, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców CEDIG, NIP: 641 001 11 82, REGON: 273288021, adres poczty elektronicznej (e-mail): mr-bisset@post.pl
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do upodobań Usługobiorcy, oraz jak najlepszego sposobu korzystania przez niego ze stron internetowych. Cookies pozwalają rozpoznać urządzenie Usługobiorcy serwisu internetowego i wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb. Administrator może również na ich podstawie tworzyć statystyki, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Usługobiorcy serwisu korzystają ze stron internetowych serwisu. Pozwala to na ulepszanie ich struktury i zawartości, utrzymania sesji Usługobiorcy serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Usługobiorca nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła. Pliki te pozwalają również na dostarczanie Usługobiorcom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 4. Administrator wykorzystuje poprzez serwis internetowy www.bisset.pl następujące pliki cookies:
  • sesyjne – są danymi niezbędnymi do utrzymania sesji w ramach bieżących działań Usługobiorcy serwisu. Informacje te przechowywane są wyłącznie w pamięci operacyjnej urządzenia końcowego Usługobiorcy i pozostają w niej do momentu zakończenia sesji – zamknięcia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;
  • stałe - są informacjami, które przechowywane są pomiędzy poszczególnymi odwiedzinami serwisu internetowego przez Usługobiorcę.
  Pliki te mogą zostać gromadzone w celu poznania sposobu korzystania z serwisu przez Usługobiorcę, typach jego preferencji, liczbie odwiedzin i czasie wizyty. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do analizy statystyk korzystania z serwisu.
 5. Administrator korzysta w szczególności z następujących plików cookies:
  • cookies google-analytics.com – statystyki dla witryny www.bisset.pl - ze szczegółami polityki prywatności można zapoznać się na stronie Google Analytics http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html;
  • cookies powiązane są z wtyczką „AddThis Social Bookmarking Widget”, która służy do łatwego dzielenia się treścią przez serwisy społecznościowe. Polityka prywatności serwisu Addthis opisana jest tu: http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy#publisher-visitors (po wybraniu przez użytkownika serwisu, poprzez który będzie się dzielił treścią z witryny www.bisset.pl, w przeglądarce użytkownika pojawią się cookies z tamtej witryny).
 6. Usługobiorca serwisu może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej (np. Safari, Firefox, Internet Explorer, Chrome, Opera), bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Usługobiorcy sklepu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Usługobiorcy, a tym samym Administrator przechowywać będzie informacje w urządzeniu końcowym Usługobiorcy i uzyskiwać dostęp do tych informacji. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach serwisu internetowego Usługodawcy, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym poza tymi, co do których dostęp wymaga logowania.
 7. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pomocą serwisu www.bisset.pl podlegają ochronie za pomocą procedur bezpieczeństwa, a także narzędzi i środków technicznych oraz organizacyjnych.
 8. Niniejsza Polityka prywatności jest aktualizowana na bieżąco, zgodnie z obowiązującymi przepisami na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej.
Product added to compare.

Ta strona korzysta z ciasteczek